Tyniecka25.waw.pl MEN.gov.pl
UONET+ LIBRUS Kontakt Aktualności
9 maja 2018

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Z NAUCZYCIELAMI HISZPAŃSKIMI

Wymiana uczniów ze szkołą partnerską z Walencji stała się okazją do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą.

Nauczyciele zaangażowani w realizację projektów unijnych: „Otwarcie na dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy”, „ Seniorzy w mieście, seniorzy wszędzie” oraz „ Świat jest większy niż ten, który widzisz na ekranie” spotkali się z nauczycielami z partnerskiej szkoły w Walencji na roboczym spotkaniu w szkole.

 

Omawialiśmy zagadnienia związane z ubieganiem się o dofinansowanie i możliwościami podjęcia bliższej współpracy, a także przedstawiliśmy już wypracowane przez nas rezultaty projektów.

Nauczyciele hiszpańscy byli także zainteresowani jaką wiedzę i umiejętności zdobyliśmy na kursach specjalistycznych i językowych i jak zamierzamy wykorzystać tę wiedzę w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej.

Pytali także o to, jak realizacja projektów wpływa na motywację uczniów do nauki szczególnie języków obcych i jak zmienia się środowisko szkolne poprzez udział w projektach.

Dużo uwagi poświęciliśmy krótkoterminowym wymianom uczniowskim, które są elementem realizacji projektów. Dla naszych gości ważne były korzyści wynikające z bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami z innych krajów.

Na zakończenie pokazaliśmy wystawę na płocie szkolnym, która przeniosła się do nas z Biblioteki Multimedialnej i jest ważnym rezultatem projektu „ Seniorzy w mieście, seniorzy wszędzie”

szkolni koordynatorzy projektów unijnych

Agnieszka Kanabus i Ewa Reks-Granat

Plan lekcji Stołówka E-dziennik Gazeta "Varia" Galeria Aktualności