Tyniecka25.waw.pl MEN.gov.pl
UONET+ LIBRUS Kontakt Aktualności
17 maja 2018

Zebrania dla rodziców - 29.05.2018

Zebrania dotyczące wszystkich proponowanych ocen końcoworocznych na prośbę rodziców zostało przeniesione na wtorek 29.05.2018 r.

Zebrania we wszystkich klasach rozpoczną się w godzinach 17:00 / 17:30. Dokładne terminy i numery sal dla poszczególnych klas przekazują uczniom wychowawcy klas.

Plan lekcji Stołówka E-dziennik Gazeta "Varia" Galeria Aktualności