Tyniecka25.waw.pl MEN.gov.pl
UONET+ LIBRUS Kontakt Aktualności
8 października 2018

Erasmus+

Uprzejmie informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 157 im. A Mickiewicza w Warszawie dostała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Erasmus + . Tytuł projektu brzmi: Sztuka odkrywania świata natury. Projekt będzie realizowany w terminie od 1 listopada 2018 do 31 października 2020. Projekt jest skierowany do uczniów klas 7,8 oraz 3 gimnazjum.

Główne cele projektu:

Uczniowie rozszerzają swoją wiedzę na temat ekosystemu, fauny i flory w aspekcie lokalnym i ogólnym Polski oraz krajów uczestniczących w projekcie. Rozpoznają problemy związane z zagrożeniem środowiska naturalnego (np. efekt cieplarniany) i uczą się je rozwiązywać. Dzielą się nabytą wiedzą ze społecznością szkolną i środowiskiem lokalnym.

Działania przewidziane w projekcie mają na celu rozwinięcie w uczniach dobrych praktyk i dbałości o środowisko naturalne.

Udoskonalenie i rozwinięcie w uczniach kompetencji językowych(język angielski) i cyfrowych. Imersja językowa nastąpi poprzez ciągłe kontakty uczniów wszystkich partnerów projektu na platformie e-twinnigowej, blogu, Facebooku.

Monika Wielgosz /nauczycielka języka angielskiego/ – koordynator projektu, oraz zespół nauczycieli uczestniczących w projekcie: p. Ewa Kowalczyk / nauczycielka informatyki/, p. Agnieszka Dworak /nauczycielka geografii/ oraz p. Santiago Marchan Perez.

Plan lekcji Stołówka E-dziennik Gazeta "Varia" Galeria Aktualności