Tyniecka25.waw.pl MEN.gov.pl
UONET+ LIBRUS Kontakt Aktualności
5 listopada 2018

Erasmus +

Sprawozdanie z wizyty nauczycieli w ramach projektu Erasmus +

„Świat jest większy niż widać na ekranie”

W dniach 17-21 września odbyło się drugie spotkanie projektowe nauczycieli. Podsumowaliśmy dotychczasową pracę oraz dokonaliśmy oceny rocznej działalności uczniów obecnej klasy 3B.

Realizacja działań projektowych w czasie wymiany uczniowskiej w Pradze:

- prezentacja miast partnerskich - warsztaty fotograficzne

- pastisz znaków handlowych i ankieta przeprowadzona wśród uczniów klas wczesnoszkolnych

- prezentacje reklam telewizyjnych: informujące, edukujące, denerwujące, prowokacyjne i emocjonalne

- analiza ankiety „Utopia school” - przygotowanie kampanii reklamowej „Water”

- artystyczna maska przedstawiająca ważne historyczne postacie

- integracja uczniów projektowych „Escape room” i „Centrum lin”

Realizacja działań projektowych w czasie wymiany uczniowskiej w Amberg:

- warsztaty multimedialne z wykorzystaniem Ipadów

- wykorzystanie telefonów komórkowych na zajęciach językowych

- twórcze wykorzystanie emotykonów na zajęciach językowych

- gra miejsca Geo-caching

- przygotowanie testu znajomości lektury Georga Orwella „Rok 1984” - integracja grupy projektowej w Centrum Lin

Przygotowanie tematów do wizyty projektowej w Kawali:

- komiks „Jak media wpływają na życie nastolatków?”

- prezentacja „Stereotypy”

- książeczka multimedialna „Sławne cytaty filozofów”

- test wiedzy o obrazie Rafaela „Szkoła ateńska” w Google Class

- debata klasowa „Fake news” Podsumowaliśmy mocne i słabe strony projektu.

Mocne strony: kreatywność i zaangażowanie uczniów, integracja młodzieży w czasie wymiany młodzieżowej, zacieśnienie międzynarodowej współpracy nauczycieli, podkreślenie roli zjednoczonej Europy w edukacji szkolnej.

Słabe strony: niewystarczająca promocja założeń projektowych i upowszechnienia projektów edukacyjnych Erasmus+

Działalność na rzecz upowszechniania projektów europejskich:

- stworzenie projektowej strony internetowej

- plakaty informacyjne

- spotkania z uczniami, którzy brali udział w wymianie młodzieżowej

- kalendarz projektowy na rok 2019/2020 ze zdjęciami projektowymi

- wizyty w szkołach sąsiedzkich

- prowadzenie stron projektowych na Facebooku, Instagramie i TwinSpace

- startowanie w konkurach projektowych

W czasie wizyty nauczycieli projektowych zwiedziliśmy Dom Kereta, Muzeum Polin oraz Żelazową Wolę i Park Arkadia.

Plan lekcji Stołówka E-dziennik Gazeta "Varia" Galeria Aktualności