Tyniecka25.waw.pl MEN.gov.pl
UONET+ LIBRUS Kontakt Aktualności
8 kwietnia 2019

Egzaminy

Egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w przewidywanym terminie.
W dniu egzaminu uczniowie mają obowiązek przyjść do szkoły na godz. 8:00

Egzamin gimnazjalny
10.04. środa – (część humanistyczna) egzamin rozpocznie się o godz. 9:00
11.04. czwartek – (część matematyczno-przyrodnicza) egzamin rozpocznie się o godz. 9:00
12.04. piątek – (część językowa) egzamin rozpocznie się o godz. 9:00

Uczeń może mieć ze sobą małą butelkę wody do picia.

Przypominamy o zabraniu:
- legitymacji szkolnej
- długopisu z czarnym wkładem
- na część matematyczno-przyrodniczą linijki.

Egzamin ósmoklasisty
15.04. poniedziałek – egzamin z języka polskiego – rozpoczyna się o godz. 9:00
16.04. wtorek – egzamin z matematyki – rozpoczyna się o godz. 9:00
17.04. środa – egzamin z języka obcego nowożytnego - rozpoczyna się o godz. 9:00

Uczeń może mieć ze sobą małą butelkę wody do picia.

Przypominamy o zabraniu:
- legitymacji szkolnej
- długopisu z czarnym wkładem
- na egzamin z matematyki linijki.

Plan lekcji Stołówka E-dziennik Gazeta "Varia" Galeria Aktualności