Tyniecka25.waw.pl
UONET+ LIBRUS Kontakt Aktualności
8 listopada 2019

Zaproszenie do składania ofert

Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza w Warszawie, ul. Kazimierzowska 16 zaprasza do złożenia oferty/udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie wykonania: "dostawy sprzętu do pracowni informatycznej" - na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Zaproszenie do składania ofert

Office 365 Stołówka E-dziennik ERASMUS+ Galeria Aktualności