zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
RSS
SmodCMS

Co wspólnie zrobiliśmy

14.03.2017

 Szanowni Państwo!

Rada Rodziców, jak co roku zbiera dobrowolne fundusze na dofinansowanie potrzeb naszych dzieci w procesie dydaktycznym. Zgromadzone środki przeznaczamy na wsparcie procesu edukacji, działania wychowawcze i opiekuńcze. Dbamy o właściwą infrastrukturę oraz bezpieczne otoczenie szkoły. Większość podejmowanych przez Radę Rodziców działań wymaga nakładów finansowych, a Państwa darowizny są ich głównym źródłem.

W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 z Państwa dobrowolnych wpłat (wg stanu na koniec grudnia 2016 r.) uzbieraliśmy 17.230 zł.

Ze środków tych - Rada Rodziców, w bieżącym roku szkolnym sfinansowała m.in.:
 organizację "Dnia Języków Obcych", który odbył się 26 października 2016 r. – językiem wiodącym podczas tegorocznej zabaw był język niemiecki – wydatek w kwocie 496,28 zł,
 akcję "dbajmy o zdrowy kręgosłup naszych dzieci", która polegała na zakupieniu brakujących podręczników do klas aby dzieci nie musiały ich codziennie dźwigać z i do domu – wydatek w kwocie 4.572,26 zł,
 zakup sprzętu sportowego niezbędnego do organizacji lekcji wychowania fizycznego – wydatek w kwocie 6.669,76 zł,

Ponadto, w ciągu minionych 4-miesięcy działalności Rady Rodziców bieżącej kadencji, przy zaangażowaniu i wsparciu szkoły, udało się:
 zorganizować kiermasz świąteczny przed Bożym Narodzeniem - dzieci w klasach i w domach jak również ich rodzice, tworzyli ozdoby i wypieki świątecznie, które były później sprzedawane na kiermaszu w szkole ale również poza nią (podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w galerii handlowej „Plac Unii”). Dzięki tej akcji zebrano łącznie 4.467,70 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,
 pozyskać środki finansowe w wysokości 50.000 zł pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w raz z oprogramowaniem i licencją. Komputery w ilości 18 sztuk zostały już zakupione. Znajdują się już na biurkach nauczycieli w poszczególnych pracowniach.

Wszystkie środki, które gromadzimy wydawane są pod pełną kontrolą Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej.

Szanowni Państwo,
w bieżącym roku chcielibyśmy kontynuować wszystkie dotychczasowe tradycje szkolne, dlatego też pragnę Państwa zachęcić do wpłat na Fundusz Rady Rodziców. Wszelkie wpłaty mają charakter dobrowolny, a ich wysokość zależy od Państwa możliwości. Zdajemy sobie sprawę i rozumiemy, że dla niektórych z Państwa to kolejny kłopotliwy wydatek. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni za każdą, nawet drobną wpłatę. Bez Państwa czynnego udziału nie udałoby Nam się osiągnąć tego, co zrobiliśmy. Mamy ambitne plany. Chcemy, aby w naszej szkole tętniło życie, a młodzież czuła się tu dobrze, bezpiecznie i u siebie. Pragnęlibyśmy kontynuować podjęte działania i liczymy na Państwa wsparcie. Zadeklarowanie kwoty dobrowolnej wpłaty prosimy uiszczać w sekretariacie szkoły lub poprzez wpłatę środków na konto Rady Rodziców BANK PEKAO SA, nr 02 1240 2135 1111 0000 3870 8224.
Jednocześnie pragniemy z całego serca podziękować Wszystkim, którzy zarówno w minionych latach jak i w bieżącym roku wspierali i nadal wspierają Szkołę i Uczniów przekazując środki finansowe na fundusz Rady Rodziców.
To Państwa dary są impulsem do podejmowania działań na rzecz rozwoju naszych pociech.
Gorąco Wam dziękujemy!
Ponadto zapraszamy każdego z Rodziców do współpracy. Każda klasa ma jednego swojego przedstawiciela w Radzie Rodziców, ale tak naprawdę każdy z Państwa jest mile widziany! Każdy, kto chciałby zainteresować Radę określonym działaniem, czy ciekawym pomysłem lub propozycją nowych rozwiązań może bezpośrednio kontaktować się z Radą Rodziców korzystając ze skrzynki mailowej: Rada.Rodzicow@gimnazjum1.net lub przyjść na zebranie Rady. Cenne jest każde, nawet najmniejsze zaangażowanie!
ZAPRASZAMY !
Rada Rodziców

Wersja do druku
« inne aktualności