Tyniecka25.waw.pl MEN.gov.pl
UONET+ LIBRUS Kontakt Aktualności
21 maja 2014

Kim jesteśmy?

Gimnazjum nasze powstało w 1999 roku na bazie szkoły podstawowej Nr 36. 
W roku 2002 szkoła przyjęła imię Roberta Schumana, twórcy idei zjednoczonej Europy. Patrona szkoły wybieraliśmy wspólnie, z gronem nauczycielskim, uczniami i ich rodzicami. Uroczystość nadania szkole imienia poprzedziły różnego typu przygotowania. W szkole odbywały się konkursy na logo szkoły i hymn szkoły, do których włączeni zostali także rodzice uczniów. Z tej okazji wraz z nauczycielami i uczniami zorganizowałam dwuetapowy konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej dla mokotowskich gimnazjów. Konkurs ten stał się już tradycją w naszej szkole, tak jak organizowany już od lat festiwal krajów Unii Europejskiej. Na zajęciach lekcyjnych nasi uczniowie wykonali też piękne prace i gazetki tematyczne związane z osobą naszego patrona - Roberta Schumana. Można by tu zapytać, dlaczego polskiej szkole nadano imię obcokrajowca, czy nie ma wielkich Polaków, których życie mogłoby być przykładem dla naszej młodzieży? Oczywiście, że takich Polaków było wielu i naszą decyzją nie chcemy wcale umniejszać ich zasług i dokonań. My jednak wybraliśmy Roberta Schumana i wybór to nieprzypadkowy. 
W dzisiejszym świecie pełnym przemocy i nieporozumień bardzo potrzebna jest idea tolerancji i współpracy, bo to jedyna droga do tego, by na świecie zapanował ład i pokój. A Schuman był właśnie gorącym orędownikiem tych wartości, wiedział, że tylko solidarne działanie w imię wspólnej przyszłości przyniesie ludziom spokojne, lepsze jutro i pozwoli rozwijać się nie tylko tym wielkim państwom, ale też tym mniejszym i słabszym. 
Robert Schuman widział w zjednoczonej Europie ucieleśnienie idei współpracy w tym, co konieczne i wolności, w tym co wątpliwe, a nie jedności za wszelką cenę. I wizji, takiej Europy - nowoczesnej, ale szanującej i pielęgnującej tradycję i kulturę pragniemy nauczyć naszych uczniów. Chcemy, by z dumą mówili: "Jestem Polakiem i Europejczykiem".
Plan lekcji Stołówka E-dziennik Gazeta "Varia" Galeria Aktualności