Tyniecka25.waw.pl MEN.gov.pl
UONET+ LIBRUS Kontakt Aktualności
21 maja 2014

Wizja szkoły

 WIZJA GIMNAZJUM NR 1 

1. Nasza szkoła to społeczność, którą tworzą uczniowie, nauczyciele i rodzice. 

2. Jesteśmy szkoła, której działania są zgodne z uniwersalnym systemem wartości, szczególnie takich jak miłość, mądrość, wolność i tolerancja. 

3. Kształcimy u uczniów świadomość tożsamości i tradycji narodowej oraz regionalnej, w poczuciu przynależności do Zjednoczonej Europy. 

4. Przekazujemy uczniom rzetelna wiedzę, która umożliwia im kontynuowanie dalszej nauki. 

5. Przygotowujemy ucznia do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie i radzenia sobie z zagrożeniami współczesnej cywilizacji. 

6. Zapewniamy życzliwą i bezpieczną atmosferę opartą na poszanowaniu godności i wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu i szacunku. 

7. Umożliwiamy uczniom zdobywanie wiedzy i umiejętności dzięki dobrze wykształconej kadrze stosującej efektywne metody nauczania oraz nowoczesnemu wyposażeniu pracowni. 

8. Stwarzamy warunki do pełnego rozwoju osobowości ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości naszych wychowanków. 

9. Dbamy o prawidłowy rozwój fizyczny uczniów i kształtujemy postawy prozdrowotne. 

10. Uczymy szacunku do przyrody i dbałości o środowisko naturalne.

Plan lekcji Stołówka E-dziennik Gazeta "Varia" Galeria Aktualności