Tyniecka25.waw.pl MEN.gov.pl
UONET+ LIBRUS Kontakt Aktualności
8 czerwca 2014

Dziennik elektroniczny - UONET +

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole dla klsa gimnazjalnych gimnazjum będzie używany dziennik UONET+. Nie będzie używany dziennik papierowy.

Adres dziennika UONET+ - https://uonetplus.vulcan.net.pl/warszawamokotow/

Dla klsa VII będzie używany dziennik LIBRUS i dziennik papierowy.

Adres dziennika LIBRUS - https://synergia.librus.pl/loguj

 

Tworzenie hasła dostępu do systemu UONET +

Każdy użytkownik, który po raz pierwszy loguje się do systemu UONET+, musi utworzyć swoje hasło dostępu. W ten sam sposób odtwarzany jest dostęp do systemu kiedy użytkownik zapomni hasła.

Aby utworzyć hasło dostępu do systemu UONET+ należy:

 Uruchomić witrynę i na wyświetlonej stronie głównej kliknąć przycisk Zaloguj się.

W oknie Logowanie w polu Nazwa Użytkownika wprowadź swój adres e-mail, a następnie kliknij odsyłacz Przywracanie dostępu.

 (Wprowadzamy ten sam adres e-mail, który został wcześniej wprowadzony do bazy systemu UONET+  przez administratora).

W oknie Przywracanie dostępu należy wpisać swój e-mail wprowadzony wcześniej do systemu przez administratora (wychowawcę klasy), zaznaczyć opcję Nie jestem robotem i kliknąć przycisk Wyślij wiadomość.

Wyświetli się strona z informacją, że na zapisany w systemie adres wysłano wiadomość, zawierającą dalsze instrukcje. Może się zdarzyć, że system zarząda dodatkowej autoryzacji. Wówczas należy postępować zgodnie z jego zaleceniami.

Odbierz wiadomość e-mail, przeczytaj ją i kliknij odsyłacz do strony, na której możliwe będzie wprowadzenie hasła dostępu.

Na stronie Aktywacja hasła użytkownika dokonaj ponownie autoryzacji operacji, wprowadź hasło w polach Nowe hasło i Powtórz nowe hasło i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło.

Wyświetli się strona Podsumowanie operacji zawierająca informację, że hasło zostało zmienione.

Zamknij okno przeglądarki.

 

Uruchamianie witryny systemu UONET+ po utworzeniu hasła dostępu

Przejdź do strony startowej witryny UONET+ kliknij przycisk Zaloguj się.

W oknie Logowanie wprowadź adres swój adres e-mail i utworzone nowe hasło dostępu i kliknij przycisk Zaloguj się.

Nastąpi przekierowanie na stronę startową użytkownika.

Zapoznaj się z informacjami zawartymi na stronie i przejdź do wybranego modułu, korzystając z odsyłaczy zawartych na stronie.

Plan lekcji Stołówka E-dziennik Gazeta "Varia" Galeria Aktualności